Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 24.6 C00, D14, D15, D78

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
C00, D14, D15, D78