Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 23.25 C00, D01, D15, D78

TTNV <=1

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D15, D78
Ghi chú
TTNV <=1