Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Thăng Long

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 23.5 D01, D03, D04

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
D01, D03, D04