Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Dân lập Phương Đông

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01