Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Dân lập Phương Đông

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 14 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01