Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Hồng Đức

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 C00, C14, C19, D01

Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10)

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, C14, C19, D01
Ghi chú
Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10)