Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Hồng Đức

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66