Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 C00, D14, D15

VA >=5.5;TTNV<=2

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D14, D15
Ghi chú
VA >=5.5;TTNV<=2