Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 A01, C00, D01, D78

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D78