Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Văn Hiến

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 20.25 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15