Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Hiến

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 20 D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01, D14, D15