Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 18.5 C00, C19, C20, D14

Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D14
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm