Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Vinh

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01