Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Vinh

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01