Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Quảng Nam

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 14 A09

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A09