Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Quảng Nam

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 14 A09, C00, C20, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A09, C00, C20, D01