Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 C00, C14, D01, D84

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D84