Thứ hai, 26/9/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D14, D15