Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 14.5 D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
D01, D14, D15