Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Quốc tế học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310601 15 D01, D14, D15

Mã ngành
7310601
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D14, D15