Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 B00, C00, D01, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
B00, C00, D01, D15