Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Quy Nhơn

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 25.75 C00, C19, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
C00, C19, D14