Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 38.67 C00, C03, C19, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
38.67
Tổ hợp môn
C00, C03, C19, D14