Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 28.58 C00, C03, C19, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
28.58
Tổ hợp môn
C00, C03, C19, D14