Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 27 C00, C03, C19, D65

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00, C03, C19, D65