Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 25.5 C00, C03, D14, D66

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
C00, C03, D14, D66