Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tây Bắc

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 26.3 C00, C03, C19, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
C00, C03, C19, D14