Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Tây Bắc

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 27.4 C00

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
C00