Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Phú Yên

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 19 C00, D14, D15

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, D14, D15