Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Phú Yên

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 18 C00, D14, D15

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00, D14, D15