Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 25.02 A00, B00, D07

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
25.02
Tổ hợp môn
A00, B00, D07