Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 18.05 A00, B00, D07

Điều kiện phụ: TTNV <= 2

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
18.05
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Điều kiện phụ: TTNV <= 2