Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 24.4 A00, B00, D07

HO >=8;TTNV<=1

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
HO >=8;TTNV<=1