Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Bắc

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 18.5 A00, B00, C02, D07

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D07