Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Vinh

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07