Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Vinh

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 24.8 A00, B00, C02, D07

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D07