Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Khánh Hòa

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 23.6 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07