Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 26.28 A00, A01, D01, D84

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
26.28
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D84