Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 25 A00, A01, D01, D84

Thang điểm 40

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D84
Ghi chú
Thang điểm 40