Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 34.95 A00, A01, D01, D84

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
34.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D84