Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 30.5 A01, D01, D66

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D66