Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Hùng Vương

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 17 A00, A01, B00, D07

HL 3 môn 12 Giỏi

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07
Ghi chú
HL 3 môn 12 Giỏi