Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Hùng Vương

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 24 A00, A01, D01, D84

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D84