Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 24.4 A00, A01

TO>=8.4;TTNV<=3

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO>=8.4;TTNV<=3