Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 24.17 A00

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
24.17
Tổ hợp môn
A00