Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 23.1 A00, A01, A02, A04

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, A04