Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 25 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90