Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 20 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90