Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tây Bắc

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 19 A00, A01, A02, D01

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D01