Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Vinh

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 22.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07