Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Vinh

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 20 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07