Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Vinh

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01