Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Phú Yên

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 19 A00, A01, D01

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01