Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Phú Yên

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 18.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01