Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tân Trào

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 A00, A16, B00, B04

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, B04