Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 25.5 B00, B02, B03, B08

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
B00, B02, B03, B08