Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 20.75 B00, B02, B03, D08

Xét học bạ lấy 26 điểm

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
B00, B02, B03, D08
Ghi chú
Xét học bạ lấy 26 điểm