Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 24.49 B00, B02, B03, D08

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
24.49
Tổ hợp môn
B00, B02, B03, D08