Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 31.57 B00, B02, B03, D08

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
31.57
Tổ hợp môn
B00, B02, B03, D08