Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 19.5 B00

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
B00