Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 20.45 A02

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
20.45
Tổ hợp môn
A02