Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Quảng Nam

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 19 A02

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02