Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Quảng Nam

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 18.5 A02, B00, B02, B04

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A02, B00, B02, B04