Thứ sáu, 24/3/2023
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 21.25 B00, B08

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
B00, B08