Thứ tư, 6/7/2022
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 19 B00, B08

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, B08