Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 24.75 C00, C19, C20

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
C00, C19, C20