Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 26 C00

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00