Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 25.92 C00, C14, D66

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
25.92
Tổ hợp môn
C00, C14, D66