Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 19.5 C00, C14, D66

Điều kiện phụ: TTNV <= 3

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
C00, C14, D66
Ghi chú
Điều kiện phụ: TTNV <= 3