Thứ năm, 19/5/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 24.15 C00, C14, D66

VA >=7.25;TTNV<=1

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
24.15
Tổ hợp môn
C00, C14, D66
Ghi chú
VA >=7.25;TTNV<=1