Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 18.5 C00, C19, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D14, D15