Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 26.4 C00

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
C00