Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 23 C00, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
C00, D14, D15