Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 21 C00, C19, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, C19, D14, D15