Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Vinh

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 26.7 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15