Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Vinh

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 18 A00, C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, C20, D01