Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 20 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66