Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 25 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66