Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 27.35 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66