Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Khánh Hòa

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 15 A00

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00