Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Quy Nhơn

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 15 A00, B00, D07, D12

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D12