Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 20.15 A00, A06, B00, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
20.15
Tổ hợp môn
A00, A06, B00, D07