Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 16 A00, B00, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07