Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 17.8 A00, B00, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
17.8
Tổ hợp môn
A00, B00, D07