Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 17.55 A00, B00, D07

HO >=5.5;TTNV<=3

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
17.55
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
HO >=5.5;TTNV<=3