Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 24.5 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90