Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 17 A02, B00, B08

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A02, B00, B08