Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Vinh

Sinh hoc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101 19 B00, B02, B04, B08

Mã ngành
7420101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, B02, B04, B08