Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Du lịch sinh thái

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850104 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01