Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Khánh Hòa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 D01

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01