Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Khánh Hòa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 19 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15