Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 16.5 A01, D01, D10, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D78