Thứ hai, 2/10/2023
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 15 A01, D01, D15, D78

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D15, D78