Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 19 A01, D01, D10, D78

Môn Tiếng Anh hệ số 2

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D78
Ghi chú
Môn Tiếng Anh hệ số 2