Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Quy Nhơn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201 19.5 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220201
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15